O NAS
Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Świdniku.
Naszym celem jest stworzenie rodzinnej atmosfery, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz indywidualne podejście do każdego dziecka
Przedszkole mieści się w wolnostojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. Mamy własny, bezpieczny plac zabaw z piaskownicą i zabawkami ogrodowymi.
Przedszkole posiada monitoring wizyjny co zapewnia bezpieczeństwo dzieciom, zapobiega dewastacji budynku i placu zabaw.


Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka.
ZOBACZ KONCEPCJĘ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA 2011-2016

W urzeczywistnienie naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno - obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą
z radością.
PRZEDSTAWIAMY KADRĘ PEDAGOGICZNĄ PRZEDSZKOLA NR 3 w ŚWIDNIKU
Dyrektor:
Jolanta Pelc
- nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania „Menedżer w oświacie”
Grupa Montessori:
Agnieszka Górna
- mgr pedagogiki, studia podyplomowe w zakresie logopedii i zarządzania oświatą
Agnieszka Sapko
- nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej, studia podyplomowe w zakresie ICT, języków obcych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki Marii Montessori 
Grupa III Sportowa:
Anna Bubicz
- nauczyciel mianowany, mgr teologii, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej
Małgorzata Kosiak
- nauczyciel dyplomowany, licencjat pedagogika przedszkolna
Grupa II
Dorota Błaszczuk
- nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki specjalnej
Bożena Wieleba
- nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego.
Grupa I
Ewa Rycek
- nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki Marii Montessori
Jolanta Pelc
- nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania „Menedżer w oświacie”
Grupa IV
Iwona Jęczeń
- nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne
Beata Makuch
- nauczyciel dyplomowany, studium nauczycielskie: nauczanie początkowe, studia licencjackich w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, w trakcie studiów magisterskich.
Grupa V
Anna Kowalczyk
- nauczyciel mianowany, licencjat pedagogika przedszkolna
Grażyna Morylowska
- nauczyciel mianowany,  mgr pedagogiki
Grupa VI
Ewa Strzęciwilk
- nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania „Menedżer w oświacie”
Agnieszka Biszczanik
- nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki
Dorota Rydz
- nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki
 
Back
Next
Samborska Monika
- nauczyciel kontraktowy mgr pedagogiki w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

PRZEDSZKOLE NR 3 im. JANA BRZECHWY W ŚWIDNIKU
ul. HOTELOWA 7, 21-040 ŚWIDNIK
Grupa Montessori II:
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczający do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci. Dokument udostępniamy do pobrania w pliku pdf. Bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentem.
STATUT PRZEDSZKOLA Z ANEKSEM